Bezichtigingen

Een bezichtiging van de huizen en het domein voorafgaand aan een verblijf is zeker een goed idee! Hoe meer je op voorhand weet en gezien hebt, hoe vlotter en aangenamer het verblijf!
  • We verwachten echter wel dat er hiervoor op voorhand een afspraak gemaakt wordt om zo weinig mogelijk hinder te bezorgen aan de verblijvende groepen.
  • Een bezichtiging gebeurt steeds onder begeleiding van iemand van Bautershof vzw.
  • De kamphuizen zijn geen duiventillen waar iedereen zomaar in en uit kan lopen!
  • Verblijvende groepen worden op voorhand op de hoogte gebracht van geplande bezichtigingen.
  • In principe kan een bezichtiging op elk moment geregeld worden op weekdagen of in het weekend, tenzij een verblijvende groep uitdrukkelijk stelt dat ze dit niet wensen omwille van het storend effect op hun geplande activiteiten.
  • De privacy en wensen van de verblijvende groepen worden in de mate van het mogelijke gerespecteerd.
Een afspraak maken voor een bezichtiging?
bautershof@kaj.be
0499/37.77.70